Grimbergen is best wel een leuke gemeente om in te wonen! Toch kunnen enkele zaken nog verbeterd worden. Mijn 3 belangrijkste actiepunten zijn:

  1. Communicatie verbeteren
  2. Grimbergen terug proper
  3. Mobiliteit (ook fietspaden) verbeteren

Als verenigingsmens heb ik voor de verenigingen ook 3 puntjes:

  1. Jeugdhuizen
  2. Nieuwe feestzaal
  3. Multi gebruik bestaande gebouwen

Grimbergen 2.0

Het belangrijkste punt dat ik zou willen verwezenlijken, is de communicatie in Grimbergen te verbeteren. Tal van steden en gemeenten zijn reeds geëvolueerd naar een moderner systeem van communiceren met de burger. Zowel de communicatie van de gemeente naar de bewoners als de communicatie van de bewoners naar de gemeente toe zijn zeer belangrijk. Een centraal systeem waarlangs alles binnen en buiten gaat, met één nummer (om te bellen, te smsen, te mailen, …). Problemen of vragen komen zo direct bij de juiste dienst en kunnen meteen verder opgevolgd worden. Het systeem zou ook een website en applicatie voor de smartphone voorzien. Als informaticus werk ik al jaren met een ticketingsysteem waarbij alle aanvragen via eenzelfde systeem verlopen en ik weet dus dat dit de werking veel efficiënter kan maken.

Informatie naar de bewoners toe kan ook perfect worden gecommuniceerd via het medium dat een bewoner zelf kan kiezen. Er kan gewerkt wordt met nieuwsbrieven, gerichte communicatie over bijvoorbeeld werken in de straat, …
Wil dit zeggen dat alles via de computer zal verlopen? Het interne systeem wel, papier zal daar niet meer aan te pas komen. Maar de communicatie (zowel van als naar de bewoners) zal nog wel via papier kunnen verlopen, voor wie dat wenst. Ook pleit ik er voor dat het infoblad van de gemeente terug huis-aan-huis zou worden bedeeld.

Met Jong Vld Grimbergen hebben we hier al aan artikel over geschreven.

Grimbergen 2.0

Grimbergen opnieuw proper

Grimbergen wordt ook wel de Parel Van Brabant genoemd. Helaas is dit tegenwoordig niet altijd  goed te zien. Grimbergen heeft nog zeer mooie plaatsen, maar het wordt niet meer zo goed onderhouden. Om Grimbergen opnieuw proper te maken, moeten enkele zaken veranderen.

Voor het groenbeheer zou het beter zijn een deel uit te besteden aan de privésector. Ook korter op de bal spelen om alles beter te onderhouden. Wie wil er nu niet in een groene omgeving wonen? Maar dit moet ook goed onderhouden worden.  Onlangs hebben we met de jongeren het goede voorbeeld willen geven door zelf de handen uit de mouwen te steken.

Opruimen Rodepoort

Ook het afvalbeleid en zeker sluikstorten moeten dringend worden aangepakt. Blikjes en zelfs volledige niet-gemeentelijke huisvuilzakken worden verspreid over ons grondgebied. De gemeentelijke diensten proberen dit regelmatig op te ruimen maar dit is dweilen met de kraan open. Het vuil mag gewoon niet op straat komen. Verschillende ondergrondse containers (zoals reeds in verschillende steden gebruikt), kunnen al een zekere oplossing bieden. Verder moeten we een plan uitwerken om sluikstorters te ontmoedigen:

  1. Sensibiliseren
  2. Controleren (gerichte controle, mobiele camera’s, …)
  3. Bestraffen (boete of werkstraf)

Het investeren in (mobiele) camera’s zal zeker ook sluikstorters afschrikken en ook de pakkans vergroten. Deze camera’s kunnen ook gebruikt worden bij andere (kleine) criminaliteit.

De vuilbakjes op straat verwijderen is zeker geen permanente oplossing. Hierbij val je de brave burger lastig en het probleem verplaatst zich. Ook hier schreven we reeds een artikel over met Jong Vld.

Grimbergen terug proper!

Mobiliteit verbeteren

Dat het verkeer alsmaar drukker wordt, moeten we niemand meer vertellen. Een deel van dit probleem zit hem in het sluipverkeer. Door de werken aan de Brusselse ring die gepland zijn, zal al een deel van dit probleem opgelost worden.  Ook is beter overleg nodig tussen de verschillende overheden en buurgemeenten. Want had de Brusselsesteenweg ter hoogte van De Merodestraat en Speelbroek niet beter een rondpunt (met voorrang voor Brusselsesteenweg) gekregen in plaats van verkeerslichten? Helaas heeft het gewest hier anders over beslist.

Ook moeten de fietspaden dringend verbeterd worden. Op sommige plaatsen zoals Beigemsesteenweg is het zeer gevaarlijk om met de fiets te rijden. Ook zijn er verschillende drukke straten zoals de Sparrenlaan waar nog geen fietspad is. Hier is echt nood aan een fietspad. Er zijn helaas voorbeelden genoeg in onze gemeente. Ook meer en meer mensen nemen opnieuw de fiets om de file te vermijden. Dit moeten we dan ook stimuleren en als gemeente moeten we er voor zorgen dat ze dit op een veilige manier kunnen doen.

In Strombeek is er sinds vorig jaar een nieuw circulatieplan van kracht. In dit plan is heel wat ruimte voor verbetering. De rijrichting van sommige éénrichtingstraten veranderen. Sommige éénrichtingstraten terug een dubbele rijrichting geven. Het is ook raar dat de Villegasstraat, waar een school is, net één van de straten is waar nu veel verkeer door komt omwille van het afsluiten van de Meisestraat en de Oude Mechelsestraat. Ook het parkeerprobleem in Strombeek blijft een enorm probleem. En grotere parking aan het CC zal ook al een deel van dit probleem oplossen.

Verenigingen

Als bestuurslid van meer dan 10 verenigingen, mag ik mezelf wel een verenigingsmens noemen. Dit zit er al van kleins af in. Ook mijn familie was of is zeer actief in verschillende verenigingen.

Jeugdhuizen

In de laatste jaren kregen de jeugdhuizen alsmaar meer regeltjes opgelegd door de verschillende overheden. Soms zien jongeren door de bomen het bos niet meer. Een jeugdconsulent die sneller op de bal speelt, kan hier bij helpen.

Jeugdhuis Rafiki kreeg in het JOC (Witte Villa) een tijdelijk lokaal om hun jeugdhuis in onder te brengen. Dit lokaal is zeer afgelegen en vrij gevaarlijk met de fiets of te voet te bereiken door de beperkte straatverlichting. Ook de zeer groene omgeving (Lintbos, Maalbeekvallei, …) is niet ideaal voor het jeugdhuis en omgekeerd uiteraard. We zouden graag het jeugdhuis onderbrengen in de Charleroyhoeve.

Plaats voor jeugd aan Charleroyhoeve


Nieuwe feestzaal

Helaas zal in 2019 de feestzaal het Fenikshof verdwijnen. In de plaats zal er een kleine brouwerij komen gekoppeld aan de abdij. Qua toerisme is dit zeker een goede zaak. Maar voor het verenigingsleven en het CC is dit helaas heel wat minder goed nieuws.

De Charleroyhoeve beter benutten met grotere zalen en ook goede keuken zal al een deel van het probleem oplossen. Maar er is ook nood aan een zaal die minstens even groot is als het Fenikshof. Hiervoor zal een nieuwe zaal moeten gebouwd worden. We zouden hier ook subsidie moeten vragen aan de Vlaamse Overheid alsook kijken of een privépartner zoals een brouwerij mee wilt investeren.

Dubbel gebruik (school-)gebouwen

Iedereen begrijpt dat het vandaag de dag niet meer mogelijk is dat elke vereniging hun eigen lokaal heeft. Wel zou het leuk zijn een complex te hebben waarbij een vereniging stockageruimte kan hebben. Het samen gebruiken van de schoolgebouwen is ook iets wat zeker ten goede zou komen. Overdag kunnen de gebouwen gebruikt worden voor de school. Op avonden, weekends en vakanties kan het gebruikt worden door verenigingen.